ภูมิอากาศโดยทั่วไปของโอกินาว่า

เนื่องด้วยจังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะญี่ปุ่น จึงมีภูมิอากาศที่อบอุ่น และง่ายต่อการใช้ดำเนินชีวิต มีอากาศร้อนกว่าประเทศไทยในช่วงเดือนเมษา แต่ในฤดูหนาวอุณหภูมิโดยประมาณอยู่ที่ 20 องศา หากจะไปเที่ยวช่วงฤดูกาลไหน ต้องเตรียมกระเป๋าอย่างไรสามารถอ่านเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้

มกราคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.5 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเล โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 22.4 องศา วันที่อากาศหนาวผิดปกติจะมีอุณหภูมิต่ำว่า 10-12 องศา กระแสลมแรงจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน บางวันอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อโค้ด


ซากุระ

กุมภาพันธ์
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16.1 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเล โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 21.3 องศา ลักษณะทั่วไปคล้ายเดือนมกราคม เป็นฤดูที่มีทั้งหนาวและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้นทุกครั้งที่ฝนตกอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อโค้ด

มีนาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.7 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเล โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 21.5 องศา เป็นเดือนที่ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ อากาศที่อบอุ่น เริ่มมีดอกไม้นานาพันธ์ผลิบานออกมาให้ชื่นชม เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อแขนยาว


ปลาวาฬ

เมษายน
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 21.4 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 22.7 องศา นับว่าเป็นเดือนแห่งการเปิดประตูสู่ฤดูร้อน เป็นเดือนที่มีอากาศดีที่สุดของจังหวัดโอกินาว่าเลยทีเดียว เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อแขนยาว

พฤษภาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24.1 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24.2 องศา ตั้งแต่ต้นเดือนเริ่มมีความร้อนอบอ้าว เรียกได้ว่าเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวในวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นที่เรียกกันว่า Golden week เลยทีเดียว หลังจากนั้นเป็นเข้าสู่ฤดูฝน เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อแขนยาว

มิถุนายน
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 27.6 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25.8 องศา หลังจากที่ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้ว กระแสลมจากตอนใต้จะพัดผ่าน อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งความชื้นสูงในวันที่อากาศแจ่มใสที่ยาวนาน เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อแขนยาว

กรกฏาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 29.5 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 28.3 องศา แต่ละวันอากาศร้อนจะมีอย่างต่อเนื่อง แต่หากเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่เกาะใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ต่างกันสักเท่าใดนัก เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อแขนสั้นสิงหาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 29.6 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 28.5 องศา เป็นฤดูกาลที่เหมาะกับกีฬาทางน้ำมากที่สุด ฝนตกเป็นบางแห่งของพื้นที่ และมีพายุฝนปรากฏมากขึ้น เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อแขนสั้น

กันยายน
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 28.2 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 28.4 องศา ฤดูร้อนจะสัมผัสได้ถึงกลางเดือน และเป็นช่วงที่พายุไต้ฝุ่นเริ่มเข้าใกล้ บางครั้งก็มีแนวโน้มที่พายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่พัดผ่านเช่นกัน เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อแขนสั้นตุลาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 26.4 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 27.4 องศา อากาศภายใน 1 วันเริ่มเย็นสบายลงตั้งแต่ต้นเดือนเพื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง สภาพโดยทั่วไปจะคล้ายกับเดือนเมษายน อยู่สบาย เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อแขนยาว

พฤศจิกายน
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 22.5 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25.6 องศา เข้าสูฤดูใบให้ร่วงอย่างเต็มตัว ต้นอ้อยอันเป็นเกษตรกรรมหลักอย่างหนึ่งของคนโอกินาว่าเริ่มโตเต็มที่ สภาพอากาศภายใน 1 วันมีเมฆมาก สายลมของฤดูกาลพัดผ่าน โดยทั่วไปแล้ววันที่อากาศดีจะยาวนานเสื้อผ้าที่ควรนำไปคือ เสื้อแขนยาว

ธันวาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.7 องศา อุณหภูมิของน้ำทะเลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23.7 องศา เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอันสั้น วันที่มีเมฆมากจะปรากฏให้เห็นบ่อยขึ้น เวลาในช่วงกลางวันจะสั้นลง และเข้าสู่ฤดูหนาวในที่สุด เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไปคือ เสื้อโค้ดPosted by Visit Okinawa (TH) at 20:54